Dumitru Paina
Biografie Sculpturi Texte critice Contact  
Dumitru Paina

  2012, M.A.
  2012, Horia Truta
  2009, Graiul Maramureşului
  2008, Horia Truţă, Dan Demşea
  2007, Francois Pamfil
  2007, Ana Franca, arhitect
  2005, Loredana Nicoară
  2005, Gabriel Bonaciu
  2005, Aurel Chiriac
  2004, Vasile Sărăndan, interviu
  2004, Vasile Sărăndan
  2004, Onisim Colta
  2004, C. Puşcaş
  2004, Amedeo Caftangioglu
  2000, Pengo Zoltan
  2000, Horia Medeleanu
  2000, Ioan Moldovan
  2000, Gabriela Crişan
  1999, Negoiţă Lăptoiu
  1997, rev.Silvania
  1996, Horia Medeleanu
  1986, Octavian Barbosa
  1986, Iudit Anghel
  1985, Călin Dan
  1984, Valentin Stache

La Ă®nceput modelajul Ă®n lutul reavăn a constituit modalitatea prin care Dumitru Paina a transpus ipostaze portretistice sau teme de larg interes uman, printr-o curgere a formelor Ă®nscrise unui figurativ decantat şi sugestiv. Răspunzând, Ă®nsă, solicitărilor de a participa la diverse tabere şi simpozioane estivale de sculptură, la care se adaugă (după 1990) şansa materializării unor monumente de for public- cu tentă comemorativă- se simte antrenat către o modificare a limbajului Ă®n direcţia stilizării şi esenţializării. Exersând Ă®n tehnica cioplitului va căuta să valorifice cât mai profund specificitatea sculpturilor de lemn, piatră, marmoră, simplificând la maxim cadenţa volumetriilor, care dezvoltau impresii lirice sau direct meditative. Soluţiile pentru monumentele commemorative implicau şi o viguroasă componentă simbolică.
Cucerit de efectul reducţiilor şi supleţea alternanţelor dintre plin şi gol, ajunge la configurarea unor structuri, integrate unui expresiv generic: Semne. Sunt, de fapt, sintetizări ale unor fundamente existenţiale, de largă generalitate, cu multe invocaţii mistice şi mitologice. Una dintre cele mai suggestive transpuneri Ă®ntruchipează metaforic rodniciile Pomonei (marmoră, 1994), alcătuită din succesiuni şi armonioase interferări de curbe şi contracurbe, plinuri şi goluri, ce dezvoltă o elevată decorativitate. O altă lucrare, cioplită Ă®n granit (1999), Ă®n tabăra de la Schrems- Austria, Ă®nfăţişează Ă®ntr-o factură solemn-ritualică postura luciferică a unui chip uman care animă partea superioară a unei construcţii piramidale de-o elegantă şi fermă monumentalitate.

Negoiţă Lăptoiu, 1999  

 
  Biografie   |   Sculpturi   |   Texte critice   |   Contact